مرور رده

اخبار فرش

توسعه صنعت فرش، موجب رونق اقتصاد خانوار می‌شود

توسعه صنعت فرش در استان سمنان، موجب رونق اقتصاد خانوار و ایجاد اشتغال می‌شود. استاندار سمنان در جلسه بررسی آخرین وضعیت صنعت فرش دستبافت استان از منظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با اشاره به اینکه صنعت فرش در دو بعد فرهنگ و اقتصاد مطرح است،…
ادامه مطلب ...

کاشان به عنوان تنها پایتخت فرش ماشینی در کشور می باشد

کاشان در بخش فرش دستبافت دربین فرش های تبریز و اصفهان با توجه به برازندگی خاصی که دارد ضمن اینکه نام فرش کاشان در دنیا شناخته شده می باشد یکی از قطبهای مهم تولید فرش دستبافت کشور به حساب می آید. محسن پورسینا مدیرکل صنایع ومعادن استان…
ادامه مطلب ...