مرور برچسب

بهنام زنگی

فرهنگ فرش دستباف ایرانی

فرش دستباف ایرانی به‏ گواه هنرشناسان، شرق‏ شناسان و ایران‏شناسان یکی از برجسته‏ ترین آثار و دستاوردهای تمدن ایرانی است و جلوه‏ گاهی بی‏ بدیل از ذوق، ادراک زیباشناختی، مهارت و توانمندی انسان ایرانی در طول تاریخ.آنچه که بیش از تایید و…
ادامه مطلب ...