مرور برچسب

بی بی گل بذرافشان

بانوی کارآفرینی که از دل بحران فرصتی زیبا خلق کرد

سال‌ها ‌است که هنر قالی‌باقی در سایه فرش‌های ماشینی کمرنگ شده است، هنری که در سالهای پیشین یکی از هنرهای برجسته و راه امرار معاش بسیاری از زنان روستایی زرین دشت بوده است؛ این هنر اگر چه مثل سابق رونقی ندارد اما چند سالی است یکی از زنان…
ادامه مطلب ...