مرور برچسب

جعفر جعفرصالحی

تصویب اساسنامه صندوق صادرات صنایع‌دستی و فرش دستباف

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: اساسنامه صندوق صادرات صنایع‌دستی و فرش دستباف تصویب‌شده که خوشبختانه بندی از قانون حمایت از هنرمندان است. به گزارش فرش فیروزه، جعفر جعفرصالحی، اظهار کرد: اگرچه کارگاه‌های تولیدی…
ادامه مطلب ...