مرور برچسب

جلال الدین بصام

۸ میلیارد جمعیت دنیا چرا ۴ میلیون متر فرش ایرانی را نمی‌ خرند؟

مدیرعامل اسبق شرکت سهامی فرش ایران با بیان اینکه این هنر نیست که نتوانستیم ۳ تا ۴ میلیون مترمربع فرش دستباف تولیدی کشور در هر سال را به ۸ میلیارد نفر جمعیت دنیا بفروشیم، بنابراین باید در مسیرهای فروش و صادرات به بازارهای جدید تجدیدنظر کرد.…
ادامه مطلب ...