مرور برچسب

رشید سینائی پورفرد

نقش های قالی و قالیچه های ترکمنی

چندیست پژوهش و بررسی در نمادشناسی یا سمبلیزم، در میان کسانی که درباره قالی و قالیچه ها و دستبافته های شرقی به مطالعه و تحقیق مشغولند، متداول شده و هنر شناسان و باستان شناسان و قالی شناسان در این باره، بنوشتن مقاله ها و کتاب ها می پردازند.…
ادامه مطلب ...