مرور برچسب

ساناز حسینمردی

روی فرش ایرانی راه بروی، موسیقی غربی گوش نمی کنی

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو معتقد است که کسی که روی فرش های ایرانی می نشیند و راه می رود، ناخودآگاه میل به شنیدن سنتور و موسیقی اصیل ایرانی دارد و دیگر میل به گوش کردن موسیقی جاز و پاپ غربی نخواهد داشت. به گزارش فرش فیروزه و به نقل از…
ادامه مطلب ...