مرور برچسب

سجاد نوروزی

سجاد نوروزی دانشجوی مقطع دکترای رشته تاریخ ایران اسلامی دانشگاه خوارزمی تهران است.

پژوهشی پیرامون شناخت کتابچۀ تجارت قالی رنگین به رنگ‌های جوهری

بحران رنگ و قالی جوهری از حدود سال‌های 1300ق. و مقارن با دوره‌ی میانی حکمرانی ناصرالدّین شاه قاجار در تاریخ رنگرزی فرش ایران پدیدارگردید، رنگ‌های جوهری به عنوان نوع بی‌کیفیت رنگ‌های شیمیایی به عللی چون سرعت، سهولت و ارزانی به سرعت در میان…
ادامه مطلب ...

بررسی اقتصاد فرش در عصر قاجاریه

صنایع دستی ایران در دوره قاجار بیشتر به مصرف داخلی می رسید و چندان در اقتصاد و تجارت اهمیتی نداشت. در اوایل دوره قاجار صنایع دستی ایران پیشرفت مختصری کرد، اما چندی بعد بر اثر افزایش واردات صنایع ماشینی اروپا رو به نابودی رفت، تنها فرش…
ادامه مطلب ...

تجارت فرش در دوره قاجار

تجارت قالی در ایران به شدت تحت تاثیر دامنه عرضه و تقاضای خارجی بوده است، به گونه‌ای که در اوایل قرن بیستم طولی نکشید که هجوم روزافزون اروپاییان و آمریکاییان بدان باعث افزایش تقاضای خارجی شد. این مساله منجر به افزایش تولید قالی در منابع…
ادامه مطلب ...

تجارت قالی جوهری در عصر قاجاریه

رنگ‌های جوهری به هرگونه رنگ‌های شیمیائی و مصنوعی که در ترکیب آنها عناصر و مواد متغیر و غیرثابت (رنگ‌دهنده) چون «آنیلین» و «الیزارین» وجود دارد گویند. قالی‌های جوهری از دوران میانی حکومت قاجاریه و با پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار آغاز و تا…
ادامه مطلب ...