مرور برچسب

سید جلال حسینی

بافت و وقف فرش سنت ارزشمند خانواده صفدرزاده

خانواده صفدرزاده از جمله واقفان آستان نورانی امام هشتم هستند که سنت بافت و وقف فرش های نفیس برای حرم امام رضا (ع) را به عنوان میراثی ارزشمند از پدر به ارث برده و آن را ادامه می دهند. به گزارش فرش فیروزه، خانواده صفدرزاده از جمله…
ادامه مطلب ...