مرور برچسب

سیسیل ادواردز

نقش اسطوره در فرش دستباف ایران

طرح های ایرانی در جهان بیشتر به نام محل بافت آنها مشهور شده اند ؛ نظیر اصفهان، کاشان، مشهد، ساروق، در داخل کشور در نتیجه گردش قالیبافان و نقشه ها، طرح ها کمتر به نام محل بافت معروف گشته اند.در واقع دست بافته های ایران نیاز به طبقه بندی…
ادامه مطلب ...