مرور برچسب

شهیندخت رحیم پور

فساد علمی رشته فرش

حکایت فرش و گره و قالی خانه‌های ایرانی و هنرآفرینی زنان در اوقات فراغت با حضور نخ‌های رنگین و ذوق زنانه و توجه به ملزومات زندگی یک سوی ماجراست، تجارت و رونق اقتصادی سوی دیگر و دانشگاهی شدن رشته فرش سویه سوم.اینکه سودآوری و بعد اقتصادی…
ادامه مطلب ...