مرور برچسب

فرش ایده آل

تسخیر بازار فرش ایران توسط رقبا

صنعت فرش ایران برای مانایی در بازارهای جهانی نیازمند ویژه بینی و حمایت دولت است تا بتواند علاوه بر ارزآوری، زمینه اشتغال پایدار در این صنعت را محقق کنند. به گزارش فرش فیروزه، در سال های اخیر مجموعه عواملی، صنعت فرش- هنر قدیمی- کشور را…
ادامه مطلب ...