مرور برچسب

محمدعلی برادران

چرا یزد دیگر پایتخت فرش ماشینی کشور نیست؟

از زمانی که صنعت نساجی رونق خود را در شهر یزد از دست داد، به طبع چرخ صنایع مربوط به این حوزه هم از کار افتادند و آنگونه که باید و شاید این صنایع دیگر کار و کاسبی پر رونقی ندارند.فرش ماشینی یکی از این صنایع پر رونق در استان یزد بوده که…
ادامه مطلب ...