مرور برچسب

مریم افسری

تولید و آموزش عناصر اصلی موزه زنده گلیم و قالی است

مدیر و موسس موزه زنده گلیم و قالی ایران، «تولید» و «آموزش» را عناصر اصلی موزه های زنده دانست و گفت: زنده و پویا بودن یک موزه به سطح ارتباط با سایر موزه های همتا و مخاطبان از مردم عادی گرفته تا محققان و پژوهشگران تخصصی، بستگی دارد. به…
ادامه مطلب ...