مرور برچسب

هادی میرزایی

تصویب اساس‌نامه الحاق صنعت فرش به وزارت میراث فرهنگی

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف از تصویب اساس‌نامه الحاق صنعت فرش از وزارت صمت به این صندوق و تحت نظارت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد. هادی میرزایی، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش…
ادامه مطلب ...