مرور برچسب

یوسف صمدی بهرامی

مفهوم نقوش در فرش‌های دستباف عشایری

اگر کسی بتواند نمادها و نقوش را به زبان امروزی ترجمه کند در حقیقت پرده از بسیاری از واقعیت‌ها دوره‌های گذشته برمی‌دارد. پژوهشگران معتقدند زندگی عشایری تا چند دهه پیش تغییر آنچنانی نداشته و نمادها هم قابل فهم بوده‌اند ولی یکجانشینی یا…
ادامه مطلب ...