مرور رده

فرهنگ فرش

داستان پادشاه قالی‌باف

روزی بود و روزگاری. در دیاری پادشاهی زندگی می­ کرد. روزی از راهی می­ گذشت و هیزم شکنی را دید. پادشاه به هیزم شکن گفت: داری چه کار می­ کنی؟ گفت: در حال شکستن هیزم هستم برای به دست آوردن مخارج زندگیم. شما در حال انجام چه کاری هستی؟…
ادامه مطلب ...