جهت آگهی و رپورتاژ خبری در فرش فیروزه می توانید از طریق تماس تلفنی و یا تلگرام و واتس اپ با شماره 09133616132 تماس بگیرید.

رپورتاژ در فیروزه کارپت

هزینه رپورتاژ خبری برای موضوعات فرش، نساجی و موضوعات مرتبط 2.000.000 تومان و برای سایر موضوعات 300 هزار تومان می باشد.

بک لینک (تبلیغات متنی)

برای موضوعات مرتبط با فرش یک ماهه 600.000 تومان و سه ماهه 1.750.000 تومان و شش ماهه 6.450.000 تومان می باشد.

برای موضوعات غیر مرتبط  یک ماهه 220.000 تومان و سه ماهه 640.000 تومان و شش ماهه 1.200.000 تومان می باشد.

بخشی از رپورتاژهای منتشر شده در فیروزه کارپت