پرفروش ترین نقشه های فرش ماشینی چیست؟

0

در این مقاله قصد داریم بر اساس یک پژوهش علمی به معرفی پرفروش ترین نقشه های فرش ماشینی نزد خانواده های ایرانیان بپردازیم.

پرفروش ترین نقشه های فرش ماشینی

این پژوهش توسط فریده طالب پور، استاد گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه الزهرا ، طیبه صباغ پور آرانی، دانشجوی دکترای گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا و رضا افهمی، دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس انجام پذیرفته است و بر روی 110 خریدار فرش ماشینی، که در تابستان 1397 به هایپر فروشگاه «آقای فرش» مراجعه کردند، انجام شده است، انجام شده که ما در این مقاله، قسمت پرفروش ترین نقشه های فرش ماشینی را ارائه کرده ایم.

پرفروش ترین نقشه های فرش ماشینی برای سالن پذیرایی

نتایج نشان دادند که خریداران برای سالن های پذیرایی منازل خود بیشتر به دنبال طرح های جلوه دار، ظریف و پررنگ و
سرزنده هستند و جلوه دار بودن طرح از طریق طراحی دو یا چند متن، استفاده از نقوش ظریف، اسپیرال های ختایی و حاشیه منقطع افزایش می یابد.

انتخاب فرش بر اساس فرش های قبلی

مشتریانی که قبلا، فرش های لچک ترنج داشته اند، احتمال انتخاب مجدد آنها برای خرید این طرح بسیار زیاد است. همچنین، مشتریانی که سابقه خرید فرش های عشایری، مدرن-کلاسیک یا مدرن داشته اند، به احتمال زیاد، طرح های مدرن- کلاسیک را انتخاب می کنند.

نتایج جدول های زیر نشان می دهد که در خریدهای قبلی، با افزایش سن مشتریان، احتمال انتخاب طرح های عشایری
و رنگ سُرمه ای افزایش داشته و رابطه معناداری میان متغیر سن و طرح ها و رنگ های دیگر وجود ندارد. همچنین، در خریدهای فعلی نیز، هیچ رابطه معناداری میان سن مشتریان و طرح و رنگ انتخابی آنها مشاهده نشد.

در بررسی رابطه سطح تحصیلات با نوع طرح، مشخص شد که در خریدهای قبلی، با افزایش سطح تحصیلات مشتریان،
احتمال خرید فرش های کرم رنگ بیشتر بوده است. اما هیچ رابطه معناداری میان سطح تحصیلات و طرح ها و رنگ های
دیگر در خریدهای قبل و کنونی دیده نشد.

همچنین، نتایج نشان می دهند که در خریدهای قبلی، رابطه معناداری میان سطح اقتصادی مشتریان و نوع طرح و رنگ وجود ندارد. اما در خریدهای کنونی، احتمال انتخاب رنگ های فیلی و پس از آن، کرم، برای مشتریانی که سطح اقتصادی بالاتری دارند، بیشتر است.

بررسی رابطه میان خریدهای قبل و فعلی مشتریان در انتخاب طرح و رنگ نشان داد که احتمال انتخاب طرح لچک ترنج
برای مشتریانی که قبلاً، طرح لچک ترنج خریده بودند، بسیار بالاست و آن دسته از مشتریانی که قبلاً، طرح های عشایری و مدرن یا مدرن-کلاسیک داشته اند، در خریدهای کنونیشان نیز بیشتر به طرح های مدرن-کلاسیک گرایش داشتند.

همچنین، کسانی که فرش های قبلی آنها سُرمه ای رنگ بوده، مجددا، خواستار رنگ سُرمه ای و آنها که قبلا، فرش های کرم رنگ داشته اند، مجددا، به رنگ های کرم علاقه نشان داده اند. آن دسته از مشتریان که قبلا، رنگ زمینه فیلی داشتند، اکنون بیشتر به رنگ لاکی و دارندگان فرش های قهوه ای، به رنگ آبی، دارندگان فرش های خاکی یا گردویی یا بژ، به رنگ آبی و دارندگان فرش های سبز، به رنگ خاکی و طوسی متمایل شده و علاقه نشان داده اند.

همینطور، کسانی که قبلا، فرش های آبی داشته اند، مجدداً متقاضی این رنگ بودند.

پرفروش ترین نقشه های فرش ماشینی

با توجه به اینکه اغلب فرش های انتخابی مشتریان، افشان و لچک ترنج بودند، این دو طرح مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. همانطور که در جدول زیر نشان داده شده، به ترتیب، واژه های نرم و لطیف، پررنگ و سرزنده، ظریف و گلریز، ست پذیر، پرجلوه، پرنقش و نگار، تجملی، گرم، چرک تاب و کلاسیک، برای مشتریان حایز اهمیت بودند.

واژه سنتی پایین ترین امتیاز را در بین واژگان داشته و این نشان می دهد که برای خریداران فرش ماشینی اصیل و
سنتی بودن فرش حایز اهمیت نیست.

با مقایسه میانگین امتیازات واژگان برای طرح های افشان و لچک ترنج، نتایج زیر حاصل شد:

  1. برای خریدارانی که طرح لچک ترنج را انتخاب کردند، اصیل و سنتی بودن طرح و یا مدرن و جدید بودن آن چندان مورد توجه و اهمیت نبوده است. درحالی که خریداران طرح افشان، به مدرن و جدید بودن طرح اهمیت بیشتری داده و تمایل بیشتری داشتند.
  2. خریداران طرح لچک ترنج نسبت به خریداران طرح افشان، به واژه کلاسیک، اهمیت بیش تری دادند؛ ا گرچه
    به طورکلی، واژه کلاسیک نسبت به واژه های احساسی دیگر برای هر دو گروه لچک ترنج و افشان، از جایگاه نسبتا، پایینی برخوردار است.
  3. خریداران طرح لچک ترنج نسبت به خریداران طرح افشان، تمایل بیشتری به واژه گل ریز نشان دادند.

افشان و لچک ترنج پرفروش ترین طرح های فرش

همانطور که گفته شد، اغلب طرح های انتخابی مشتریان، به دو گروه افشان و لچک ترنج تعلق داشته و فراوانی بالای 90
درصد این دو گروه موجب شد، از بررسی گروه های دیگر مثل خشتی، مدرن و … صرف نظر گردد. لذا مقایسه خرید مشتریان فرش ماشینی در سال های گذشته و اکنون نشان داد که، طرح های افشان و لچک ترنج، دو ساختار اصلی طرح در انتخاب خریداران بوده است.  اما امروزه، طرح افشان با اقبال بیشتری مواجه شده و حدود نیمی از خریدهای پاسخ دهندگان در این پژوهش را به خود اختصاص داده است.

انتخاب اغلب خریدارانی که فرش را برای جهیزیه خریداری کردند، در گذشته، طرح های افشان یا لچک ترنج و
رنگ زمینه کرم بوده است و در زمان حاضر، این گروه، گرایش بیشتری به طرح های افشان و رنگ زمینه کرم داشته اند.

در صورتی که قصد اطلاعات بیشتر در این مورد را دارید، مقاله لچک و ترنج چیست و فرش طرح افشان را در فرش فیروزه مطالعه کنید.

چه عواملی در انتخاب طرح و رنگ فرش تاثیرگذار است

یکی از مواردی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، پاسخ به این پرسش بود که، چه عواملی در انتخاب مشتریان تاثیرگذار است؟

نتایج نشان دادند که عامل برند در ذهن مشتریان بسیار کم اهمیت بوده و عوامل کیفیت، هماهنگی با مبلمان و قیمت فرش، برای مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

همچنین، رابطه متغیرهای سن، سطح تحصیلات و سطح اقتصادی نیز با انتخاب طرح و رنگ مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که متغیر سن و سطح تحصیلات رابطه معناداری با طرح و رنگ فرش در خریدهای فعلی مشتریان
ندارد. اما سطح اقتصادی مشتریان رابطه مستقیمی با انتخاب رنگ فیلی و کرم دارد. به این معنا که خریداران با سطح اقتصادی بالاتر، تمایل بیشتری به رنگ های فیلی و کرم در زمینه فرش دارند.

بررسی احساسات مشتریان مشخص کرد که حس نرمی و لطافت، ظرافت، جلوه دار بودن و سرزندگی برای
مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است و سنتی بودن طرح چندان حایز اهمیت نبوده است.

نتایج نشان دادند که میان برخی از واژگان احساسی و ویژگی های طرح و رنگ فرشها روابط معناداری وجود دارد که شناخت آنها می تواند به طراحان و تولیدکنندگان کمک نماید تا محصولاتی طراحی و تولید کنند که مورد پسند مشتریان
بوده و حس رضایتمندی را در آنها ایجاد نماید.

مشتریان طر حهای افشان به واژگان احساسی ظریف، گرم و نرم امتیاز بالاتری داده و روابط همبستگی نشان دادند که استفاده از حاشیه بدون قاب، نقوش محو در متن و ساقه های اسپیرال گل فرنگ احساس نرمی، ظرافت و گرمی را برای مشتریان به همراه دارد.

همچنین، برای طرح های لچک ترنج، جلوه دار بودن فرش برای مشتریان حایز اهمیت بوده و این احساس از طریق استفاده از حاشیه منقطع، طراحی دو یا چند متن به جای یک متن، نقوش ظریف و ریز و اسپیرال های ختایی تقویت گشته و حس خوشایندی و رضایت را برای خریداران به همراه خواهد داشت.

همچنین، نتایج نشان داد که ست پذیر بودن طرح و رنگ فرش با وسایل خانه، یکی از موارد بسیار مهم در انتخاب فرش می باشد. لذا، با توجه به معناداری رابطه میان حس ست پذیری و استفاده از نقوش محو در متن برای طرحهای لچک ترنج، با طراحی نقوش محو در متن فرش می توان حس ست پذیری را برای مشتریان افزایش داد.

اغلب مشتریان برای فضاهای پذیرایی و نشیمن، فرشهای کلاسیک را انتخاب می کنند و فرشهای مدرن بیشتر برای
فضاهای غیررسمی مثل اتاق خواب ها یا راهروها و فضاهای دیگر در نظر گرفته می شود.

4.9/5 - (8 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.