اتحادیه فرش ماشینی موکت و تزیینات داخلی اصفهان + آدرس و تلفن

1

آدرس اتحادیه صنف فرش ماشینی اصفهان

آدرس اتحادیه فرش ماشینی موکت و تزیینات داخلی اصفهان به شرح زیر است:

اصفهان خیابان چهارباغ عباسی بازار افتخار طبقه سوم واحد 415 کدپستی 8134644397

شماره تلفن صنف فروشندگان فرش ماشینی اصفهان

 

آگهی تاسیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی اصفهان

تاسیس موسسه غیرتجاری اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی موکت و تزیینات داخلی ساختمان شهرستان اصفهان در تاریخ 08/06/1394 به شماره ثبت 4426 به شناسه ملی 14005189449 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.

موضوع موسسه: به استناد ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و ایین نامه های مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی اتحادیه ای به نام اتحادیه صنف فروشندگان موکت فرش ماشینی و تزیینات داخلی شهرستان اصفهان تشکیل می گردد.

تبصره: اتحادیه شخصیتی است حقوقی، صنفی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می شود.

مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: اصفهان خیابان چهارباغ عباسی بازار افتخار طبقه سوم واحد 415 کدپستی 8134644397

اولین مدیران موسسه: آقای حبیب اله پوستین دوز به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد قوه عود به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی ابریشم کار به سمت خزانه دار و آقای مرتضی شریفیان به سمت بازرس و آقای مصطفی شمس به سمت عضو و دبیر برای مدت 4 سال انتخاب شدند.

کلیه چک ها اسناد تعهد آور اوراق بهادار بانکی تعهدات مالی و حقوقی با امضای ثابت خزانه دار و امضای رییس در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس به همراه مهر امور مالی اتحادیه معتبر خواهد بود. نامه های اداری و استخدامی و اسناد غیرمالی اتحادیه با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس و مهر اتحادیه انجام می گیرد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

ش940608995778338 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

3.8/5 - (11 امتیاز)
1 نظر
  1. ناشناس می گوید

    پس تلفن کوش؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.