اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت مشهد + آدرس و تلفن

1

آدرس اتحادیه صنف فرش ماشینی مشهد

آدرس اتحادیه فرش ماشینی موکت و تزیینات داخلی مشهد به شرح زیر است:

مشهد، بلوار جمهوری اسلامی، نبش جمهوری اسلامی 10، ط. فوقانی بانک رفاه

اتحادیه صنف فرش ماشینی مشهد

شماره تلفن صنف فروشندگان فرش ماشینی مشهد

051-33421696051-33418395 فکس: 051-33417716

آگهی تاسیس اتحادیه صنف فرش فروشان مشهد

تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت مشهد در تاریخ 14/07/1393 به شماره ثبت 4360 و شناسه ملی 14004445552 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع موسسه: موضوع به استناد ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با مؤسسات دولتی و خصوصی اتحادیه ای به نام اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت شهرستان مشهد تشکیل می گردد.

مدت موسسه: نامحدود مرکز اصلی موسسه: بلوار جمهوری اسلامی نبش جمهوری اسلامی 10 طبقه فوقانی بانک رفاه پلاک 96کدپستی 9165614686. سرمایه موسسه:فاقدسرمایه میباشد.

اولین مدیران موسسه: آقای عباس وحیدی به سمت عضواصلی هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره.2. آقای سیدجواد خداپرست یزدی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی 3. آقای علی علیمردانی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی. 4. آقای سیدمحمدرضا نیک منش به سمت عضواصلی هیئت مدیره ونایب رئیس هیئت مدیره 5. سیدمحمدحسین شوشتری بسمت عضواصلی هیئت مدیره وخزانه دار برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا ثابت خزانه دارورئیس هیئت مدیره ودرغیاب رئیس،نائب رئیس همراه با مهرموسسه معتبر میباشد ـ

اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه

ش930714637951887 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

5/5 - (1 امتیاز)
1 نظر
  1. ناشناس می گوید

    بسیار جوابگویی بدی دارند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.