گزارش تصویری از کارگاه رنگرزی استاد عباس سیاحی

0

عباس سیاحی را همه کسانی که با فرش سرو کار دارند می شناسند و غیر فرشی ها با چهره او در فیلم گبه معمولا آشنایند.

کارگاه رنگرزی سلطان آباد در شهرک صنعتی شیراز واقع شده است و بنیانگذار این کارگاه بزرگ که در سال های 1371تا1375 اوج فعالیت خودرا سپری می نمود، کسی جز عباس سیاحی نبود که با حدود 460 کارگر در آن کارگاه مشغول به رنگرزی سنتی بودند.

تصاویر زیر بخشی از این کارگاه به دست فراموشی سپرده شده را نمایش می دهد

استاد عباس سیاحی

تابلو کارگاه رنگرزی سیاحی

محیط درون کارگاه

مواد رنگزای طیبعی در کارگاه

فعالیت! کارگاه

گل محمد عضو باقیمانده کارگاه

تصویر دیگری از محوطه کارگاه

گل محمد در حال رنگرزی

یزدانی دوست و همکارسیاحی در کارگاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.