۲۳ هزار نفر در تهران فرش می بافند

«یدالله صادقی» رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: بعد از شهر تهران، شهرستان های ورامین و فیروزکوه دارای بیشترین بافنده فرش دستباف در سطح استان تهران هستند

وی میزان ارزآوری حاصل از صادرات فرش دستباف استان تهران را در سال ۹۶ مبلغ ۴۲۶ میلیون دلار و در سال گذشته مبلغ ۲۳۶ میلیون دلار برشمرد و گفت : در سال جاری به دلیل تشدید تحریمها، این رقم افت کرده است.