بافندگان فرش دستباف برای بیمه شدن به سازمان صمت مراجعه کنند

0

معاون بازرگانی سازمان صمت استان قزوین گفت: در استان قزوین نیز ۴هزار و ۲۰۰ نفر قالی باف فعال وجود دارد که با مراجعه به اداره صمت در استان، ادارات تابعه و اتحادیه فرش می توانند در خواست برقراری بیمه خود را بدهند.

بافندگان فرش دستباف برای بیمه شدن به سازمان صمت مراجعه کنند

مجید برزگر، معاون بازرگانی سازمان صمت استان قزوین در مورد شرایط بیمه قالی بافان اظهار داشت: اخیرا تفاهم نامه ای بین مرکز ملی فرش ایران و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر منعقد شده است که بر اساس آن ۴۶۰هزار نفر که دارای مجوز تولید و شناسنامه قالی بافی هستند، می توانند برای بیمه اقدام کنند.

وی افزود: در استان قزوین نیز ۴هزار و ۲۰۰ نفر قالی باف فعال وجود دارد که با مراجعه به اداره صمت در استان، ادارات تابعه و اتحادیه فرش می توانند در خواست برقراری بیمه خود را بدهند.

بررزگر عنوان کرد: تاکنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر برای برخورداری از بیمه قالی بافی مراجعه کرده اند که در خواست آن ها از سوی سازمان صمت استان قزوین به مرکز ملی فرش ایران ارسال شده و بعد از تایید، بیمه برای قالی بافان برقرار خواهد شد.

وی با بیان این که سهم پرداخت بیمه قالی بافان در سال اول رایگان است و توسط دولت پرداخت می شود، عنوان کرد: ویژگی دیگر بیمه قالی بافان این است که افرادی که در شهر ساکن هستند علاوه بر روستاییان می توانند از این بیمه استفاده کنند.

وی افزود: همچنین امکان نقل و انتقال بین این بیمه و سایر بیمه ها از جمله تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بیمه نیروهای مسلح وجود دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.