۴۷۰ هزار قالیباف در کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند

0

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف کشور، اظهارکرد: از ۷۰۰ هزار بافنده حدود ۲۳۰ هزار بافنده تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قراردارند و تعدادی از بافندگان هم تحت پوشش بیمه صندوق اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر بوده که فاقد پوشش درمانی است.

 ۴۷۰ هزار قالیباف در کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند

عبدالله بهرامی گفت: تا سال 93 حدود 450 هزارقالیباف تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارداشتند اما از سال 93 بهانه های سازمان تامین اجتماعی شروع شد و به بهانه های مختلف بیمه 250 هزار قالیباف قطع شد که درحال حاضر حدود 230 هزار قالیباف درسطح کشوربیمه هستند.

وی، با بیان اینکه دراین چند سال هیچ اقدامی برای برقراری بیمه قطع شده ها ازسوی سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته، افزود: چند هزارمیلیارد حق بیمه ای که در این چند سال توسط بیمه گذاری که سهم خود را پرداخت کرده و دولت که یارانه را به حساب تامین اجتماعی پرداخت کرده بی اثرشده زیرا بافنده توانایی اینکه بیمه خویش فرما شود را ندارد و تمامی این هزینه ها از بین رفته است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف کشور، گفت: براساس آمار مرکز ملی فرش تعداد افراد بافنده یک میلیون نفر اعلام شده ولی آمار دقیقی وجود ندارد وباتوجه به کاهش هایی که درتولید فرش به وجود آمده ،خروج اعضا ،عدم صادرات فرش وتعطیلی بسیاری ازکارگاههای بافندگی در دوسال اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا، 700 هزار بافنده در سراسر کشور فعال هستند.

بهرامی، ادامه داد: از 700 هزار بافنده حدود 230 هزار نفر بیمه هستند و3 سال پیش برای برطرف کردن این نقیصه یک تفاهم نامه با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان وعشایرمنعقد شده و اشخاصی که بیمه ندارند می توانند از بیمه اجتماعی این صندوق استفاده کنند.

وی، خاطرنشان کرد که 70 درصد حق بیمه این صندوق یارانه دولت است و بافنده درحداکثر حالت ماهانه 95 هزارتومان پرداخت می کند که برای مستمری، ازکارافتادگی و بازنشستگی است و فاقد پوشش درمانی است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف کشور، گفت: به دلیل اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر و صندوق تامین اجتماعی هر دو متعلق به وزارت تعاون هستند افراد می توانند سابقه بیمه خود را تنها یکدفعه از هرکدام این صندوق ها به آن یکی منتقل کنند.

بهرامی، با بیان اینکه اتحادیه قراردادی با شرکت بیمه تعاون درخصوص بیمه تکمیل درمان اعضا منعقد کرده است، گفت: به دلیل اینکه صندوق روستایی فاقد پوشش درمانی است برای اعضا بیمه تکمیل درمان خریداری شده که براساس قرارداد منعقد شده 18 درصد فرانشیز اضافه می شود تا قالیبافان فاقد بیمه پایه هم بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

وی، تصریح کرد: یکی از دغدغه های اصلی بافندگان پوشش بیمه ای است که منجر به ادامه فعالیت آنها دراین بخش می شود اگر حمایت از این قشر مولد انجام نشود تعداد بسیاری ازبافندگان از این حرفه کناره گیری خواهند کرد و ایران جایگاه خود در رتبه های برتر دنیا در خصوص فرش را از دست خواهد داد.

5/5 - (2 امتیاز)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.