مرور رده

طرح ها و نقشه های فرش

طرز ساختن رنگهای مورد مصرف در نقشه فرش

آن‌چه باید طرز ساختن رنگهای مورد مصرف در نقشه فرش بدانید برای ساختن رنگ‌های هم‌خانواده ، اجزاء ترکیب ، یکسان ولی درصد آن‌ها متفاوت است .طرز ساختن رنگهای مورد مصرف در نقشه فرش بدین شرح است : در نتیجه اگر درصد اجزای ترکیبی متناسب نباشد ،…
ادامه مطلب ...

فرش انقلاب در هنر اثر استاد رسام عرب زاده

فرش انقلاب در هنر اثر استاد رسام عرب زاده است. این عنوان را رسام برگزیده، زیرا دستاورد انقلاب درونی او برای عرضۀ زیبایی با مضامین متعالی است. طرح از سه گسترۀ متفاوت تشکیل شده؛ که به گونه ای بدیع درهم تنیده، و ترکیب موزونی است از نقشهای…
ادامه مطلب ...

فرش گردونه روزگار اثر استاد رسام عرب زاده

فرش گردونه روزگار یکی از پرطرفدارترین آثار استاد رسام عرب زاده می باشد . تمامی نقوش این فرش به ایشان الهام شده. استاد هر روز طرح و نقش قسمتی از قالی را به کارگاه می بردند و بی آنکه کمترین اطلاعی از قسمتهای بعدی طرح داشته باشند به انتظار…
ادامه مطلب ...

فرش بازی رنگها اثر استاد رسام عرب زاده

فرش بازی رنگها از آثار استاد رسام عرب زاده، طراح شهیر ایرانی است. این فرش با حاشیه گونه گون و دور از قالبهای متعارف، نشانگر مرغی افسانه ای است که بر فراز سر آهوانی یله و بی خیال در پرواز است. طراحی، آمیزه ای است از خطوط موازی و مواج با…
ادامه مطلب ...