فرش گردونه روزگار اثر استاد رسام عرب زاده

0

فرش گردونه روزگار یکی از پرطرفدارترین آثار استاد رسام عرب زاده می باشد .

تمامی نقوش این فرش به ایشان الهام شده. استاد هر روز طرح و نقش قسمتی از قالی را به کارگاه می بردند و بی آنکه کمترین اطلاعی از قسمتهای بعدی طرح داشته باشند به انتظار شبی دیگر و الهامی دیگر می نشستند.

روزهای پایانی کار ، استاد از ثمره کار خود بسیار خوشحال و مغرور شده بودند وتصمیم داشتند اثر را با طرح و گفتاری به پایان رسانند.

درپایان از دیوان مولانا تفالی زدند. اما مولانا به ایشان پاسخی داد که آتش غرورشان خاموش شد:

این حروف حالهات از نسخ اوست

عزم و فسخت هم ز عزم و فسخ اوست

آنگاه براستی دانستند که طراحی این قالی از خودش نبوده بلکه تمام ذرات نقوش آن به ایشان الهام شده…

در توضیح این تابلو باید گفت:

این تابلو از دو قسمت ساخته شده که مبین دو عالم گذرا وجاودان است .در جهان گذرا ما با نمونه های زیادی از تعلقات مادی و معنوی روبرو هستیم و اغلب در مقابل حقایق دنیا در عالم غفلت به سر می بریم.

در گوشه چپ پایین تابلو سمبلی از چرخ و فلک میبینیم که همه عوامل هستی می خواهند آن را از گردش باز دارند.این عوامل که قدرتهای این جهانی هستند به صورت سمبلهایی از جمله شمشیر و کشکول نشان داده شده اند.

اما چرخ نه تنها از گردش باز نمی ایستد بلکه حتی لحظه ای هم درنگ نمیکند:

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

کسی که در این دنیا همواره از حرکت باز نایستد و از فرصتهای زندگی به درستی استفاده کند می تواند از دانش و معرفت خود شمعی روشن نماید و آنرا با خود به دنیای باقی ببرد تا در آن دنیا نیز در روشنایی به سر برد.

گردونه روزگار
فرش گردونه روزگار
مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۴۱ ۱۵۱ ۵۰ ۵۱۰۲ ۲۲۶ ۴۶۳۸
این مطلب چطور بود؟
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.