مرور رده

اخبار فرش

کاشان به عنوان تنها پایتخت فرش ماشینی در کشور می باشد

کاشان در بخش فرش دستبافت دربین فرش های تبریز و اصفهان با توجه به برازندگی خاصی که دارد ضمن اینکه نام فرش کاشان در دنیا شناخته شده می باشد یکی از قطبهای مهم تولید فرش دستبافت کشور به حساب می آید. محسن پورسینا مدیرکل صنایع ومعادن استان…
ادامه مطلب ...