علی اشرف کاشانی

0

استاد علی اشرف کاشانی به سال 1280 شمسی در شهر کاشان تولد یافت.

استاد علی اشرف کاشانی

وی برای پی بردن بیشتر به رموز کامل این فن، در مدتی کمتر از 4 سال بین سنین 14تا18 سالگی توانست این هنر را فرا گیرد، و مدتی زیر نظر استاد ناصر مصطفوی به تمرین عملی پرداخت و اصول رنگ آمیزی و نقطه چینی را آموخت، و برای آگاهی بیشتر در راهی که گام برداشته بود، مدت یکسال دیگر تحت تعلیم استاد میرزا محمودخان مصوری، اصول طراحی را یاد گرفت و پس از آن به تهران آمد و در اداره شرق که مسئول اکثر کارگاه های قالی بافی بود، آغاز به کار کرد .

در طول شش ماه با همکاری میرزا مهدی جواهری که در این کار سابقه داشت، شعبه ای در امور نقشه کشی قالی در شهر قم ترتیب داد.

چندی بعد بنابه دعوت لسان السپهر فرماندار وقت قزوین برای تهیه نقشه قالی و بهبود وضع قالی بافی آنجا به قزوین رفت و کارگاههای متعددی در قزوین دایر کرد.

علی اشرف کاشانی از تجربیات استاد درودی بهره فراوان گرفت. از آثار وی ترسیم 18 طرح برای نقشه قالی کاخها و تذهیب اوراق احکام است که اکثراً در موزه هنرهای ملی نگهداری می شود.

وی ابتدا برای ایجاد شعبه نقشه کشی قالی به قم و سپس به دعوت فرماندار قزوین برای نقشه کشی و بهبود قالی بدانجا رفت. دامنه این فعالیت ها تا سال ۱۳۰۸ درگیلان نیز ادامه یافت .در سال ۱۳۱۷ وی به کانون استادان و هنرمندان ادارۀ هنرهای زیبا پیوست و زیرنظر درودی به آموزش تذهیب پرداخت.

استاد علی اشرف کاشانی

در همین دوران وی طرح های زیبایی برای قالی های کاخ اختصاصی و تذهیب اوراق احکام تهیه کرد. از این هنرمند آثار باارزشی درموزۀ هنرهای ملی محفوظ است. وی در سال ۱۳۶۱ درگذشت .

5/5 - (3 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.